Andmekaitsetingimused

viimati uuendatud 19.mail 2020.a.

1. ÜLDSÄTTED

Isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) kehtib seadusena kõikides ELi liikmesriikides alates 25 maist 2018.a. Määrus toob kaasa mõningaid muudatusi neile, kes töötlevad isikuandmeid ja suurendab üksikisiku õigusi andmete puutumatuse tagamisel.

Kavial OÜ on pühendunud isikuandmete puutumatuse tagamisele. Käesolevad andmekaitsetingimused selgitavad, miks ja kuidas me seda teeme, milliseid isikuandmeid me kogume, kaua neid säilitame ja kellega võime jagada. Julgustame teid meie andmekaitsetingimuste sätetega, mis muuhulgas määravad ka teie isikuandmetega seonduvad õigused, hoolikalt tutvuma.

Kasutame isikuandmeid selleks, et pakkuda teile oma tooteid ja teenuseid ja vastavat tehnilist tuge. Vajame isikuandmeid selleks, et edastada toodete ja teenuste kohta käivat operatiivteavet, ja täita kehtiva õigusega määratud nõudeid.

2. ISIKUANDMETE KOGUMINE, KASUTAMINE JA TÖÖTLEMINE

2.1 Elektrooniline kirjavahetus, telefonikõned, uudiskirjad ja kutsed

Kasutame isikuandmeid oma toodete ja teenuste turustamisel, teabe jagamiseks uute toodete ja teenuste kohta, uudiskirjade ja kutsete saatmiseks meie üritustel osalemise kohta.

2.2 Veebilehekülje päringuvorm

Kasutame isikuandmeid meile edastatud küsimustele ja päringutele vastamiseks.

2.3 Veebipood

Kasutame isikuandmeid veebipoe tellimuste töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. Kavial OÜ edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.

2.4 Teabelogi

Oma teabelogis kogume ja säilitame järgmist teavet: nimi, ärinimi, äri e-post, telefoninumber, aadress.

2.5 Lepingud

Lepinguliste kohustuste täitmise tagamiseks kogume ja säilitame järgmist teavet: ametinimetus, teie teate sisu ja muu teave, mille olete meile edastanud. Pärast suunatud postitust ei salvesta me teavet. Tarneaadressi ei käsitle me isikuandmetena.

Kavial OÜ töötleb isikuandmeid eesmärgiga tagada oma lepingliste kohustuste täitmine, ja vastavalt Kavial OÜ toodete ja teenuste kohta klienditeenindusse tehtud päringutele, tellimustele või ostudele. Kavial OÜ töötleb isikuandmeid vastavalt oma seaduslikele huvidele, tuginedes Kavial OÜ õigustatud vajadusele isikuandmete kasutamiseks meie toodete ja teenuste statistikaks ning turundamiseks, kindlustamaks maksekindlust ja pettuste tõkestamist ning toetamaks juriidiliste kohustuste täitmist tulenevalt seadustest ja muudest õigusaktidest.

Turustamisel kasutame isikuandmeid ainult nõusolekul.

Kavial OÜ salvestab üksnes nende isikute isikuandmeid, kes esindavad sellist äri, äriühingut või ettevõtet, kellega Kavial OÜ on ärisuhted, ja üksnes niikaua, kuni kehtivad nimetatud ärisuhetest tulenevad kohustused kehtiva õiguse, maksetingimuste, garantii või nõuete esitamise ja kaebuste lahendamise kohta.

3. TEABENÕUE / PRETENSIOONID

Registreeritud isikul on igal ajal õigus:

  • taotleda koopiat oma isikuandmetest, mida me valdame
  • taotleda oma isikuandmete parandamist
  • taotleda oma isikuandmete kustutamist
  • taotleda oma isikuandmete piiramist
  • taotleda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist
  • taotleda oma isikuandmete ülekandmist teisele isikule

Kõike seda teostatakse tasuta. Registreeritud isik võib Kavial OÜ igal ajal teavitada, et ei soovi enam saada turundusalast teavet ja nõuda oma isikuandmete kustutamist Kavial OÜ andmebaasidest.

Kavial OÜ siseselt võidakse isikuandmeid jagada. Kavial OÜ kuuluvate äriühingute kohta saab lisateavet kodulehelt kavial.ee.

Kavial OÜ ei edasta, müü või vaheta isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel kolmandatele isikutele väljaspool Kavial OÜ.

Kui teil on kaebusi teie isikuandmete väärkasutamise kohta on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele Eestis, Andmekaitse Inspektsiooni e-postkasti info@aki.ee

Kavial OÜ on teie isikuandmete vastutav töötleja, nagu on kirjeldatud käesolevas andmekaitsetingimustes.

Kui te soovite küsida meilt oma isikuandmete kohta, siis palun kasutage järgmisi kontaktandmed: telefon +372 6205081, telefon +372 6205089 või e-post info@kavial.ee

Lisaks, uuendame pidevalt oma kodulehel olevat teavet sellest, kuidas me GDPR sätetega töötame. Tagame käesoleva andmekaitsetingimuste põhimõtete korrapärase ülevaatuse ja avaldame uuendused oma kodulehel.