Müügitingimused

(kehtivad alates 07.maist 2020.a)

1. ÜLDSÄTTED

Kavial veebipoe omanik ehk müüja on Kavial OÜ (registrikood 10060472), asukohaga Peterburi tee 71, 11415, Tallinn, Eesti Vabariik.

Müügitingimused kehtivad veebipoest kaupade ostmisel ning telefoni, faksi, e-posti või müüja veebileheküljel asuva päringuvormi kaudu ostu vormistamisel.

Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest. Kõik veebipoes müüdavate kaupade hinnad on eurodes.

Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel.

Teave kauba kohta on esitatud veebipoes vahetult kauba juures või samal leheküljel asuvates kataloogides.

2. TELLIMINE JA TASUMINE

2.1 Veebipoes tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda turvaliselt läbi järgnevate makseviiside:

 • pangaülekanne

NB! Süsteemvigade tekkimise vältimiseks, soovitame enne ostu vormistamist veebilehitsejas paigaldatud reklaami- ja trackerite blokeerijat välja lülitada.

Müüja edastab ostja e-posti aadresile tellimuse kinnitust ja tellimuse eest tasumiseks vajalikud pangarekvisiidid. Kaupade eest tasub ostja pangaülekannega, märkides selgituse lahtris veebipoe tellimuse numbri.

10 päeva jooksul tellimuse esitamise kuupäevast tellimuse eest mitte tasumisel, tühistub tellimus automaatselt.

Müügileping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest veebipoe omaniku arvelduskontole.

Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

2.2 Telefoni, faksi, e-posti või päringuvormi kaudu tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

Ostjal on võimalus tellimuse vormistada, tehes päringu telefoni, faksi, e-posti või müüja veebileheküljel asuva päringuvormi kaudu.

Müüja edastab ostjale kirjaliku hinnapakkumise, mis kehtib 30 kalendripäeva arvates pakkumise vormistamise päevast, välja arvatud juhul, kui pakkumises on näidatud teisiti.

Ostja peab tellimuse kinnitama. Müügitellimuse kirjalik kinnitus saadetakse ostja nõudmisel.

Pärast tellimuse kinnitamist, edastab müüja ettemaksuarve ostjale. Ostja tasub kaupade eest ettemaksuarvel näidatud tähtajaks pangaülekandega, märkides selgituse lahtris ettemaksuarve numbri.

Maksetähtaja jooksul tellimuse eest mitte tasumisel, müüjal on õigus tellimuse tühistada.

Sõltuvalt kokkuleppest, ostu eest tasumise viivitamise korral müüjal on õigus nõuda ostjalt viivist 0,1% tähtaegselt tasumata summast iga tasumisega viivitatud päeva eest.

2.3 Kohapeal tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

Kavial OÜ esinduse kassas saab maksta sularahas ning kaarditerminali kaudu Visa / Mastercard deebet- või krediitkaardiga.

Ostjal on võimalus tasuda kauba kättesaamisel esinduses kohapeal. Ostja peab müüjaga sellest eelnevalt kokku leppima. Isik peab olema kas tegelikult ostjana või ostja volitatud esindajana, kinnitades ostu / kättesaamise õiguse isikutõendava dokumendiga või volikirjaga.

3. KAUBA KÄTTESAAMINE JA KOHALETOIMETAMINE

Kaup pannakse teele / antakse üle ainult pärast makse laekumist müüja arvelduskontole, kui pooled ei ole eelnevalt teisiti kokku leppinud.

Kaupu saadetakse järgmistesse riikidesse:

 • Eesti Vabariik
 • Soome Vabariik
 • Rootsi Kuningriik
 • Läti Vabariik
 • Leedu Vabariik

Kauba kättesaamiseks on ostjal järgnevad valikud:

 • kättesaamine esinduses
 • DPD pakiautomaatide teenus
 • DPD kullerteenus
 • kokkuleppel

Kauba saatmiskulud kannab ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures või sellest teavitatakse ostjat olemasoleva infokanalite kaudu.

Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti maks. 3. tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest. Väljaspool Eestit toimub kohaletoimetamine maks. 5. kalendripäeva jooksul.

Kui tellitud kaupa tarneaeg on pikem või pikeneb, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning ostjal on õigus tellimusest loobuda.

Erandlikel juhtumitel ostjal on võimalus tellida veebipoe nimekirjas mitte listitud riikidesse ja valida endale sobiva tarneviisi, mis pole listitud veebipoe tarneviiside nimekirjas. Selleks on vaja tellimuse vormistada kas telefoni, faksi, päringuvormi või e-posti teel, ning tingimustest eraldi kokku leppida Kavial OÜ kliendihalduriga.

4. TAGANEMISÕIGUS

Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus sõlmitud müügilepingust taganeda 14 päeva jooksul.

14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.

Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus (vabas vormis aga kindlasti märka oma pangakonto number ja tellimuse või arve number) ning saata see e-posti aadressile info@kavial.ee või kasutada tagastusvormi Kavial veebileheküljel. Tagastamise avaldus tuleb esitada mitte hiljemalt kui 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv toode ei vasta tellitule (nt. vale või tehasepraagiga toode).

Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

Veebipoe omanik tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.

Veebipoe omanik võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Kui ostja on sõnaselgelt valinud veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea müüja tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

Müüjal on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

5. PRETENSIOONID

Müüja vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või tehasepraagi eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on müüja kohustus.

Ostjal on õigus praagi ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul müüja poole, saates e-kirja aadressile info@kavial.ee või helistada telefonil +3726205081

Veebipoe omanik ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale, sealhulgas ebaõige ekspluateerimise või mitteotstarbekohase kasutamisega kaubale tekitatud kahjustuste eest.

Kui veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest müüja vastutab, parandab või asendab müüja puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab müüja ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

Veebipoe omanik vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

6. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Kavial OÜ on isikuandmete vastutav töötleja.

Kavial OÜ kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks.

Kavial OÜ edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.

Lähemalt isikuandmete töötlemise tingumustega saab tutvuda siin.

7. VÄÄRAMATU JÕUD (FORCE MAJEURE)

Müügitingimustest tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid takistavad asjaolud, mille saabumist pooled ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

Käesolevates müügitingimustes mõistetakse vääramatu jõuna:

 • üldstreiki, massilisi rahutusi
 • sõda
 • loodusõnnetused
 • riigivõimu akti, mis oluliselt takistab kohustuste täitmist
 • muu eelloetlemata asjaolu, mida mõlemad pooled aktsepteerivad vääramatu jõuna

Pool, kelle tegevus on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teatama teisele poolele.

8. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Kui ostjal on veebipoe ehk Kavial OÜ osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@kavial.ee või helistada telefonil +3726205081

Kui ostja ja müüja ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.